Obrona pracy licencjackiej - ciężka przeprawa drogą do kariery?

Już od dawna wiadomo, że zależność między stopniem wykształcenia, a perspektywami zawodowymi, a co za tym idzie wysokością zarobków, jest bardzo ścisła i niemal na każdym szczeblu gospodarki wyraźnie zauważalna. Pracodawcy, którzy jeszcze kilka lat temu szukali na rynku pracy pracowników fizycznych, dziś zaczynają rozglądać się za kadrą umysłową. Co prawda kończąc uczelnię wyższą nadal ciężko znaleźć pracę, ale dla zdeterminowanych i naprawdę zdolnych osób pracodawcy bywają bardzo łaskawi, a przede wszystkicm szczodrzy. Publiczną tajemnicą jest dziś fakt, że absolwenci uczelni wyższych nie są rozchwytywani przez pracodawców, jednak są najwyżej przez nich cenieni co rzecz jasna przekłada się na późniejsze zarobki.

Jednak zanim student zdobędzie dobrą pracę musi się trochę napocić. Przede wszystkim, musi napisać i co najważniejsze, obronić pracę licencjacką. Obrona pracy licencjackiej to pierwsza poważna obrona w całym cyklu studiowania. Właśnie od tego zaczyna się droga do wyższego wykształcenia.

Obrona pracy dyplomowej poprzedzona jest wystawieniem jej recencji przez promotora zwanego w tym przypadku recenzentem. Sam proces obrony to zazwyczaj egzamin ustny przeprowadzany w obecności kilkuosobowej komisji, w której skład wchodzi między innymi rektor uczelni oraz promotor. Zakres egzaminu obejmuje zazwyczaj materiał zawarty w pracy dyplomowej lub poznany podczas nauki na danym wydziale.

Na obronie zadawane są przede wszystkim pytania dotyczą pracy licencjackiej. Pierwsze i najważniejsza zasada. jeśli praca była pisana samodzielnie bez żadnych „pomocy” z zewnątrz, nikt nie powinien mieć najmniejszego problemu z jej obronieniem. Bardzo wiele zależy również od tego, jak wiele stron ma gotowa praca. Jeśli jest to standardowe 40-50 stron, spamiętanie wszystkiego nie powinno przysporzyć problemu, jednak jeśli jest to praca na 70-80 stron warto dobrze się z nią zapoznać. Jeśli jest to praca wyjątkowo długa, poruszająca wiele kwestii, przed obroną warto ją przeczytać kilka razy dla utrwalenia wszelkich niuansów i wątków.

Przed obroną warto porozmawiać z promotorem, który powinien nakreślić „scenariusz” obrony. Nie warto obawiać się pytań na obronie, gdyż te dotyczą bezpośrednio pracy, mogą być zaczerpnięte z jakiegoś tytułu, podtytułu lub rozdziału.