Prace licencjackie mają określoną strukturę i kompozycję

Kto ponosi odpowiedzialność za prace licencjackie? Zgodnie z prawem za oryginalność ujęcia oraz kształt tekstu odpowiadają autorzy dzieł. Oznacza to, że w przypadku plagiatu to oni ponoszą konsekwencje niedozwolonego czynu (kradzieży cudzych myśli, idei), czyli mogą zostać niedopuszczeni do egzaminu końcowego (jeśli oszustwo wyjdzie na jaw przed obroną) lub stracić zdobyty tytuł (gdy plagiat zostanie wykryty po obronie).

Promotorzy sprawdzają przedstawione im kolejne fragmenty utworu, lecz mogą nie wykryć wszystkich przykładów plagiatu (dotyczy to zwłaszcza źródeł internetowych). Poza tym opiekunowie ufają swoim podopiecznym, wierzą w ich sumienność i uczciwość. Studenci odpowiadają również za stronę formalną pracy licencjackiej: słownictwo, styl, strukturę. Wszelkie błędy językowe wykryte już po wydrukowaniu, oprawieniu i oddaniu dzieła spadają więc na karb żaka.

Regulaminy studiów oraz promotorzy określają, jak mają wyglądać prace licencjackie od strony edytorskiej, technicznej. Na pierwszych seminariach przedstawiają oni wytyczne dotyczące kształtu utworu, zawartości, sposobu cytowania, kompozycji tekstu. Strona tytułowa musi więc zawierać określone dane, np. nazwę uczelni i jednostki organizacyjnej, w której powstała praca.

W pracach dyplomowych (licencjackich i magisterskich) podstawową jednostką segmentacji tekstu stanowi rozdział. Autorzy mogą wybierać spośród wielu sposobów numerowania części składowych dzieła - ważne, żeby byli konsekwentni, czyli trzymali się jednego sposobu w całym dziele. Rozdziałom zwykle nadaje się tytuły określające zawartość.