Samodzielne pisanie prac czy zlecanie ich innym?

Pisanie prac dla wielu osób nie jest zadaniem prostym. Stworzenie choćby kilkustronnicowego wypracowania szkolnego często okazuje się zadaniem ponad siły. Duża grupa uczniów deklaruje bowiem trudności z precyzyjnym przelewaniem swoich myśli na papier.

W rezultacie, napisanie wypracowania często ogranicza się do skopiowania tych udostępnianych w internecie. Podobnie jest z przygotowaniem prezentacji na maturę ustną z języka polskiego. W sieci krąży wiele gotowych pomysłów, wiele osób oferuje też pomoc w napisaniu takiej prezentacji.

Szerzej zakrojone działania towarzyszą przygotowywaniu prac dyplomowych. Tu, co prawda, gotowych prac licencjackich czy magisterskich nie znajdziemy, za to osobę, która napisze pracę za nas znaleźć nie jest trudno. Osoby takie same oferują swoje usługi lub też odpowiadają na oferty zleceniodawców.

Pomoc w pisaniu prac jest wszechstronna. Może się ograniczać do samego tylko wyszukania źródeł, do ich opracowania, do napisania jednego lub wszystkich rozdziałów lub też do sprawdzenia pracy pod kątem jej językowej poprawności. Chętnych do pisania prac można znaleźć w każdej dziedzinie. Są to najczęściej absolwenci danych kierunków, którzy tak dorabiają do pensji. Zdarzają się jednak także osoby nieuczciwe. Napisana przez nich praca jest po prostu kompilacją różnych źródeł, czasem zwyczajnie kopiowanych.

Nieoryginalność takiej pracy szybko jednak zostaje zweryfikowana przez władze uczelni, które każdą pracę dyplomową sprawdzają specjalnym programem antyplagiatowym. Nieuczciwość studentów, którzy zlecają pisanie prac innym, szybko może zostać wykryta - nieznajomość zagadnienia o którym się pisze najłatwiej weryfikuje obrona pracy dyplomowej.

Korzystanie z pomocy w pisaniu prac nie zawsze jednak jest spowodowane lenistwem. W przypadku studentów, często jest to wymuszone brakiem czasu. Wiele osób łączy bowiem naukę z pracą zarobkową, na siedzenie w bibliotece nierzadko nie starcza więc czasu. Trzeba bowiem przyznać, że pisanie prac licencjackich czy magisterskich jest zadaniem niełatwym.

W przeciwieństwie bowiem do szkolnych wypracowań, praca dyplomowa musi spełniać określone wymogi formalne. Musi mieć odpowiednią objętość - w przypadku prac licencjackich jest to około 30-50 stron, podczas gdy prace magisterskie muszą oscylować w granicach 80-100 stron.

Możemy przy tym zapomnieć o popularnym „laniu wody”. Praca musi być na temat, konkretna, rzetelna, oryginalna i odkrywcza. Obok tego, musi być napisana poprawną polszczyzną - nie do przyjęcia są bowiem błędy ortograficzne, interpunkcyjne i stylistyczne. Jeśli chodzi o sam styl pisania, autorowi pracy nieobce być muszą fachowe określenia, naukowa terminologia i znakomita orientacja w badaniach naukowych.

Przystępując do pisania pracy, student musi dysponować zgromadzonymi materiałami, których wyszukanie często nie jest łatwe. Zdarza się, że wybranych źródeł nie można wypożyczać z biblioteki ani też kupić w księgarni czy antykwariacie. Pozostaje wówczas konieczność spędzenia wielu godzin na zapoznawaniu się z materiałami w czytelni. Należy wówczas robić obszerne notatki, aby móc wykorzystać przeczytane pozycje w swojej pracy.

Samo pisanie także nie należy do najłatwiejszych. Każda praca musi być podzielona na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Każda z tych części rządzi się własnymi prawami. Pamiętać też należy o sporządzaniu przypisów, jeśli cytujemy fragmenty badań. W wielu przypadkach należy także przeprowadzić samodzielne badania, ankiety.