W pracy magisterskiej zastosujmy czcionki standardowe dla pism.

Pisanie wszelkiego rodzaju pism oficjalnych przy wykorzystaniu najpopularniejszego programu, jakim jest Word, wymaga od nas zastosowanie czcionek znormalizowanych dla polskich dokumentów. Chociaż w przepisach prawa nie ma żadnych wymagać dotyczących rodzaju czcionki to jednak w zależności od tekstu, jaki piszemy wymagana będzie różna czcionka.

Piszący pracę magisterską powinni wiedzieć, że każda uczelnia ma swoje indywidualne wymagania dotyczące rodzaju czcionki oraz jej wielkości. Polskie znaki to rzecz jasna konieczność w urzędowym języku polskim, więc warunku pisania z polskimi znakami nawet nie wspominam. Natomiast, co do rodzaju czcionki jaką powinniśmy stosować to jak już wspomniałem w pracach magisterskich czy innych naukowych wymogi te określa uczelnia.

Można jednak z całą dozą pewności powiedzieć, że czcionkami oficjalnymi, które jeszcze do niedawna obowiązywały jako te podstawowe dla pism oficjalnych były Times New Roman oraz Arial. Celowo napisałem „obowiązywały” ponieważ dzisiaj, przy najnowocześniejszej wersji Word, pojawiły się czcionki takie jak Calibri i Tahoma. Calibri zdobywa coraz większą popularność, ponieważ jest bardzo zgrabną czcionką, wobec tego można przypuszczać, że za kilka lat każda praca magisterska będzie pisana właśnie tą czcionką.

Najczęściej używane rozmiary czcionek to z kolei 12 pikseli dla TNR i Arial, oraz w przypadku nowoczesnej Calibri 11 pikseli. No cóż, warto pamiętać, że cały tekst w piśmie oficjalnym powinien być napisany jednolitym rozmiarem. Jedynie nagłówki oraz tytuły rozdziałów powinniśmy pisać pogrubioną czcionką bądź po prostu większym rozmiarem czcionki.