Category: Obrona pracy


Prace doktorskie realizowane w systemie bolońskim

System boloński zrewolucjonizował edukację wyższą. Dał możliwość wyboru drogi kształcenia wyższego. Na bazie tegoż systemu funkcjonuje szkolnictwo wyższe w Europie. Tok studiów podzielony jest na trzy. Pierwszy etap: trzyletnie studia zawodowe, jakie kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu licencjata ewentualnie inżyniera. Następny: magisterium, kończące się obroną pracy magisterskiej. Trzeci odcinek wiąże się z pisaniem pracy doktorskiej.

System boloński daje studentowi więcej sprawności, może zakończyć studia po trzech latach, pisać magisterkę na innej uczelni, a nawet na innym kierunku.

Licencjat uchodzi za łatwo łatwy do otrzymania, co niekorzystnie odbija się na poziomie studiów licencjackich.

Ostatnim etapem w systemie tzw.bolońskim jest tworzenie pracy doktorskiej. Studia doktoranckie i prace doktorskie rządzą się swoimi prawami i domagają się przeprowadzenia badań naukowych.

Powinniśmy pamiętać, iż na podstawie takiej deklaracji opiera się także system jednostek ECTS umożliwiający zagraniczną zamianę uczniów w ramach uczelni objętych programem LLP Socrates-Erasmus.

Next page →
← Previous page